The Golden Thread / Zlaté vlákno

Kassia St Clair je uznávaná spisovateľka a novinárka, publikujúca články hlavne o histórii farieb, umení a hmotnej kultúre. Jej kniha Secret Lives of Color sa stala bestsellerom (vrelo odporúčam), no chcem upriamiť pozornosť na jej druhú knihu The Golden Thread – Zlaté vlákno. Kniha sa venuje doslova histórii vlákna a autorka na mnohých príkladoch ukazuje, aký závratný význam mali látky pre spoločnosť a hýbali ekonomikou nejednej civilizácie.